slice

Tyrwään Seudun Zetoristit – Sätkätystä jo vuodesta 2006

"Oon täs silimäälly tuata Setoorin ykspyttyystä versiota M 3969, mikä esiintyy yhtenä monista Setoorin malliista. Tyylikäshän tua konespeittonsa ja muatoolunsa kohoralta on. Torni on alahap päin ja istuun on nyhyjäästy vanahasta Teeringin niittukonehesta, notta se puali varaosis on ollu tyyrytetty.


-Ainut peikko on tua lattavarsi, jonka kans saattoo käyrä, ku Jaskarin Villelle, notta ittessitova Herkuleksen istuumen latta katkes ja Ville putos elokuun yäkylymääsillä peltohon. Miilun Kustaa siitä Majoorin päältä kattohon, kuinka perämiähen käytihin. Villen leuka väpätti kylymästä, ottivat siihen hätähän Airamin pullosta kuumaa kaffia ja nisua joukkohon ja varren jämä kaivettihin pois kolostansa ja lyhentyny latta paikoollensa ja taas rykii Herkules lyhyrestä.


-Kun muutoon oon ollu Setoorihin ihastunu, niin kyllon ollu isoon velien vaikutusta, kun valolamput on sijoottautunehet, aivan kun oli aikanansa Putnikin (lue DT-14) lamput. Ei se ny mikään kauneusvirhes oo ollu, kulukoohan ne tuaskin....kuskin käänneltävis.-Mä katton tuas tiaroosta, notta Mäkisen Niina harrastaa tuata mallia, niin pankohon sen viistoistaasen talutusnuarahan ja kulietusauton karikkahan hinauksehen, niin kyllä se tiänsä Kyrööhin "sirpistä - puimurihin -tapahtumahan osajaa...elokuun lopus, viimmeeses viikonvaihtehes."